Tuesday, December 21, 2010

எட்டாததும் ... எட்டியதும்...

1. முழு மறைப்புக்கு (eclipse) முன் ...
2. அதே இரவில் ... ரசக் கொதிப்பு...பின்னதாவது கைக்கும் வாய்க்கும் எட்டியதே! இயற்கைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் நன்றி!

2 comments:

  1. முதலாவது மனதைத் தொட்டதே. அதை மறக்கலாமோ!

    ReplyDelete
  2. மறப்பேனோ, 'இ' சார்? நான் ஒரு பைத்தியமாச்சே!

    ReplyDelete